ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3 /2557 (กรณีขอนอุญาตก่อนการสอบ) [29/ก.ค./2558][402]
ประกาศผลการพิจารณาการขอเลื่อนสอบของนักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 3 /2557 [29/ก.ค./2558][314]
ประกาศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดเเคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ปีการศึกษา 2557 [3/ก.ค./2557][1474]
ประกาศสาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา [22/พ.ค./2557][861]
*ประกาศ* รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนักศึกษาปริญญาตรี ปี 2557... .. [6/มี.ค./2557][442]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2556 [12/ก.พ./2557][248]
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 15 เมื่อวาน 40 ทั้งหมด 37,993 เริ่มนับ 30/ม.ค./2557]