ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2558 ( กิจกรรมภาควิชาชีววิทยา - การประกวดการนำเสนอกิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ ดัชนีธรรมชาติ MY Environment CMRU Contest 2015)
[29/ก.ค./2558][229]
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ Thailand STEM Education Festival ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2558
[29/ก.ค./2558][236]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
[3/ก.ค./2557][416]
ตารางกิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษาพัฒนาทักษะและคุณภาพของนักศึกษาสาขาชีววิทยาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปิดภาคการศึกษา ปี 2557
[18/มิ.ย./2557][431]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
[26/พ.ค./2557][349]
ประชาสัมพันธ์การสอบ ก.พ. ปี 2557
[25/ก.พ./2557][331]
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษา วท.บ. ปี 4 ของสาขาวิชา
[20/ก.พ./2557][380]
ปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย 2556
[20/ก.พ./2557][309]
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 14 เมื่อวาน 18 ทั้งหมด 26,893 เริ่มนับ 30/ม.ค./2557]