ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2558 ( กิจกรรมภาควิชาชีววิทยา - การประกวดการนำเสนอกิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ ดัชนีธรรมชาติ MY Environment CMRU Contest 2015)
[29/ก.ค./2558][219]
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ Thailand STEM Education Festival ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2558
[29/ก.ค./2558][218]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
[3/ก.ค./2557][406]
ตารางกิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษาพัฒนาทักษะและคุณภาพของนักศึกษาสาขาชีววิทยาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปิดภาคการศึกษา ปี 2557
[18/มิ.ย./2557][416]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
[26/พ.ค./2557][341]
ประชาสัมพันธ์การสอบ ก.พ. ปี 2557
[25/ก.พ./2557][323]
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษา วท.บ. ปี 4 ของสาขาวิชา
[20/ก.พ./2557][372]
ปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย 2556
[20/ก.พ./2557][306]
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 8 เมื่อวาน 22 ทั้งหมด 25,730 เริ่มนับ 30/ม.ค./2557]