ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2558 ( กิจกรรมภาควิชาชีววิทยา - การประกวดการนำเสนอกิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ ดัชนีธรรมชาติ MY Environment CMRU Contest 2015)
[29/ก.ค./2558][348]
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ Thailand STEM Education Festival ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2558
[29/ก.ค./2558][338]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
[3/ก.ค./2557][514]
ตารางกิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษาพัฒนาทักษะและคุณภาพของนักศึกษาสาขาชีววิทยาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปิดภาคการศึกษา ปี 2557
[18/มิ.ย./2557][564]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
[26/พ.ค./2557][451]
ประชาสัมพันธ์การสอบ ก.พ. ปี 2557
[25/ก.พ./2557][436]
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษา วท.บ. ปี 4 ของสาขาวิชา
[20/ก.พ./2557][489]
ปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย 2556
[20/ก.พ./2557][364]
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 40 เมื่อวาน 40 ทั้งหมด 32,872 เริ่มนับ 30/ม.ค./2557]