ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2558 ( กิจกรรมภาควิชาชีววิทยา - การประกวดการนำเสนอกิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ ดัชนีธรรมชาติ MY Environment CMRU Contest 2015)
[29/ก.ค./2558][262]
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ Thailand STEM Education Festival ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2558
[29/ก.ค./2558][250]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
[3/ก.ค./2557][434]
ตารางกิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษาพัฒนาทักษะและคุณภาพของนักศึกษาสาขาชีววิทยาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปิดภาคการศึกษา ปี 2557
[18/มิ.ย./2557][466]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
[26/พ.ค./2557][366]
ประชาสัมพันธ์การสอบ ก.พ. ปี 2557
[25/ก.พ./2557][350]
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษา วท.บ. ปี 4 ของสาขาวิชา
[20/ก.พ./2557][403]
ปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย 2556
[20/ก.พ./2557][313]
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 12 เมื่อวาน 42 ทั้งหมด 28,548 เริ่มนับ 30/ม.ค./2557]