ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2558 ( กิจกรรมภาควิชาชีววิทยา - การประกวดการนำเสนอกิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้ ดัชนีธรรมชาติ MY Environment CMRU Contest 2015)
[29/ก.ค./2558][377]
ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมนิทรรศการ Thailand STEM Education Festival ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2558
[29/ก.ค./2558][369]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถาบันอุดมศึกษา
[3/ก.ค./2557][541]
ตารางกิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษาพัฒนาทักษะและคุณภาพของนักศึกษาสาขาชีววิทยาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปิดภาคการศึกษา ปี 2557
[18/มิ.ย./2557][594]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกําหนดการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
[26/พ.ค./2557][477]
ประชาสัมพันธ์การสอบ ก.พ. ปี 2557
[25/ก.พ./2557][466]
การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ นักศึกษา วท.บ. ปี 4 ของสาขาวิชา
[20/ก.พ./2557][542]
ปัจฉิมนิเทศมหาวิทยาลัย 2556
[20/ก.พ./2557][384]
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 15 เมื่อวาน 40 ทั้งหมด 37,993 เริ่มนับ 30/ม.ค./2557]